Güneş enerjisi için en büyük sorun: “Güneş panellerinin tozlanması”

Alternatif güç manasında en düzgün teknoloji olarak lanse edilen güneş gücü tahlilleri, daima azalan maliyetleri ve yüksek verimlilikleri sayesinde her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Fotovoltaik sistemlerin uzayan ömürleri ve iki yüzle paneller sayesinde artan güç ölçüsü teknolojiyi cazip hale getiren faktörlerin başında geliyor.  

Maalesef bu derece gelişmiş bir teknolojinin karşısına dikilen bir pürüz de yok değil. Güneş gücü sistemlerinin karşılaştığı en büyük sıkıntıların başında ise toz ve gibisi kirlenme cinsleri geliyor. İklim kuralları ve pozisyonla birlikte daha da büyük sorunlar çıkarabilen bu doğal kirletici, güneş panelleri için çok önemli bir sorun.

 

İster çatılarımızda kullandığımız güneş panelleri isterse endüstriyel amaçla kullanılan paneller olsun aylık olarak temizlenmediği takdirde toz, panellerde yıllık %30’a varan güç kayıplarına yol açıyor. Uzun müddetli temizlenmeme durumlarında ise katılaşmaya başlayan toz ve türevleri güç kayıplarını %100’e varan oranlara çıkarabiliyor.

Kipp & Zonen isimli iklim şirketi, bu kapsamda “Güneş Panellerinin Kirlenmesi” isimli bir rapor hazırlamış. Hazırlanan raporda kirlenme hadisesi; ekonomik, coğrafik ve teknik açılardan tahlil edilirken raporun sonunda ise kelam konusu duruma tahlil teklifleri getirilmiş. Şirkette eser müdürü olarak misyon yapan Donald van Velsen bu hususta yaptığı açıklamada, “Kirlenmenin yarattığı kayıpları ölçebilme, kirlenme eğim çizgisine hâkim olma ve yağış varsayım raporlarını takip etme kriterleri panel paklığına başlama ya da paklık için bekleme kararının alınmasında değerli rol oynuyor.” sözlerini kullanmış.

Şirket, güneş panellerinin maliyet aktif olarak temizlenebilmesi kararının alınabilmesi için DustIQ isimli izleme sistemini tahlil olarak önermiş. Optik Kirlenme Ölçümü (OSM) isimli bir teknolojiyi barındıran sistem, güneş panellerinin üzerindeki kirlenme sonucu dağılan ve kaybedilen ışık ölçüsünü bir LED ve fotodiyot yardımıyla ölçme prensibiyle çalışıyor.  Sistem yardımıyla güç kayıplarının beklenen bedellerin üzerine çıktığını tespit eden işletme yetkililerin ise paklık kararı alabileceği vurgulanmış.

Güneş gücünü meskenlerinde kullanmayı tercih eden şahıslar için bir merdiven ve hortum yardımıyla panelleri temizlemek üzere kolay tahliller mevcutken bu durum endüstriyel arenada çok daha yüksek maliyet ve profesyonel yaklaşım gerektiriyor.

Büyük ölçekli güneş gücü çiftliklerinin kullandığı bir bakım aracının günlük maliyetinin yaklaşık 500 dolar olduğu söz edilirken şirketlerin drone temelli paklık tahlillerine kaymaya başladığı da paylaşılan bilgiler ortasında yer alıyor.

Kirliliği azaltmaya yarayan özel kaplamalar ise paklık tahlillerine farklı bir alternatif olarak göze çarpıyor. 2017 yılında güneş panellerine uygulanan kaplama süreci için harcanan meblağın 2 milyar dolar civarında olduğu belirtilmiş.  

Başa dön tuşu